CONNEKTNETWERK

112
leden in
Nederland

500+
partners
wereldwijd

250
Lean & Green
deelnemers

jaarverslag-connekt-2021

Connekt Jaarverslag 2021

 

Connekt is een onafhankelijk netwerk voor slimme mobiliteit en duurzame logistiek. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht waar invloedrijke partijen uit de triple helix samenkomen: Connekt verbindt overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Met meer dan 500 partners wereldwijd bedenken en realiseren we tastbare oplossingen die de wereld verbeteren – zowel in economisch opzicht als op het gebied van duurzaamheid.

logos-jaarverslag-connekt-2019

2021

Het jaar 2021 gaat de boeken in als het tweede en hopelijk laatste jaar van de coronapandemie. Een jaar waarin we al gewend waren aan werken vanuit huis en de digitale connecties met onze leden. Het is ook een jaar om trots te zijn op de resultaten die zijn bereikt op het gebied van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. Resultaten die zijn behaald door de juiste connecties en verbindingen te maken tussen de leden én door de effectieve logistieke programma’s.

 

Connectie met de leden
Ook al stonden er vele interessante webinars en online kennissessies op de agenda, toch blijft Connekt het sterkst als de connectie in levenden lijve plaatsvindt. Elkaar spreken en kennis delen in een goede sfeer. Dit was eindelijk mogelijk, net na de zomer, tijdens het reConnekting netwerkevent. De leden waren uitgenodigd bij Connekt om te horen over de internationale focus van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en om elkaar weer eens echt te zien en spreken. In oktober konden we zelfs fysiek met onze leden op studiereis naar Hamburg; een waardevolle reis waarin we het ITS World Congress bezochten, een ontmoeting hadden met de Amerikaanse delegatie en inspirerende bedrijven hebben bezocht. Ook een waardevol event vanuit de Smart Mobility Embassy.

 

Logistieke programma’s

Op het gebied van duurzame logistiek zijn er mooie stappen gemaakt in 2021. Na de goede resultaten van het eerste Topsector Logistiek programma is afgelopen jaar gestart met een tweede programma. Hier kan Connekt zich, als onderdeel van het Programmabureau, inzetten voor verdere verduurzaming van de logistiek met behoud van concurrentiekracht. Door de bijdrage van Connekt aan het FEDeRATED project, de BDI en de eCMR uitrol in de Topsector Logistiek wordt veel kennis opgedaan over innovaties in digitalisering.

 

Vanuit het Lean & Green programma zijn er ruim 65 bestaande en nieuwe deelnemers die in 2021 doelen hebben gesteld om hun C02-uitstoot te meten en (verder) te verminderen. Ook zijn met onze kennispartners gedurende het jaar belangrijke thema’s centraal gezet, zoals de energietransitie in logistiek, data voor carbon footprinting, modal shift en de aankomende Europese wetgeving. Tenslotte is gestart met de ontwikkeling van een nieuw niveau in het programma, de 4e Star.

 

Eén van de nieuwste programma’s van Connekt is de uitvoering van het Modal Shift Programma in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma moet ertoe leiden dat een robuust, efficiënt en duurzaam intermodaal transportsysteem ontstaat, waarbij het vervoer van goederen over het spoor en via de binnenvaart als een concurrerend alternatief voor het wegtransport wordt gezien. In 2021 heeft Connekt de eerste subsidieaanvragen voor een modal shift van weg naar water en van weg naar spoor toegewezen.

 

In 2022 gaan we met vertrouwen verder waar we goed in zijn: verbindingen maken voor duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. We houden de actuele ontwikkelingen in de gaten en we blijven met elkaar nieuwe kansen en innovaties verkennen. Samen!

 

Nico Anten
Executive Chairman Connekt

Nico-Anten-Executive-Chairman-connekt

 

Jaaroverzicht – 2021

Jaaroverzicht – 2021

Leden van Connekt

welkom aan de nieuwe leden in 2021

PostNL Pakketten

PostNL

Renault Trucks

UC Group BV

Tier

Over Morgen

Felyx

Uitgelicht

Ledenteam en ITS

De doelstelling van het Connekt netwerk is om CEO/directieleden, businessmanagement, experts en young professionals een blik naar buiten te bieden die zij niet alleen kunnen. Het Connekt netwerk biedt die kans om kennis op te doen, in de keuken van anderen te kijken of buiten de landsgrenzen te kijken. Het ledenteam draagt zorg voor het onderhouden van het netwerk en voert de core activiteiten van Connekt uit: Verbinden, Delen, Verkennen (Intelligence & Research) en Ontwikkelen.

 

Connekt vertegenwoordigt ITS Nederland in het Network of National ITS Associations, kortweg ITS Nationals. Dit netwerk is sinds 2004 het onafhankelijke aanspreekpunt voor ITS-belangen in de Europese Unie. In het uitgebreide netwerk van ITS-leden zijn altijd partijen die behoefte hebben aan Nederlandse expertise en capaciteiten op het gebied van Smart Mobility. Via Connekt kan de Smart Mobility Embassy deze internationale partijen stimuleren om in Nederland te testen en Nederlandse kennis te exporteren.

Uitgelicht

Smart Mobility Embassy

Connekt onderhoudt de community van de Smart Mobility Embassy waarbij zij exportkansen creëren en kennis en ervaringen uitwisselen om het Nederlandse ecosysteem van Smart & Green Mobility te vergroten en te versterken. In samenwerking met partnerorganisaties in het buitenland, RVO en het postennetwerk organiseert de Smart Mobility Embassy onder andere studiereizen, webinars en strategische kennisuitwisselingsessies voor haar deelnemers. De Smart Mobility Embassy ontvangt vraagstukken en verzoeken uit de hele wereld die met het netwerk worden opgepakt.

Uitgelicht

Programmabureau Topsector Logistiek

Connekt ondersteunt de Topsector Logistiek (TSL) in de rol van programmabureau. In de TSL identificeren we ideeën voor het in beweging krijgen van logistieke bedrijven in de verduurzamingsdoelen en organiseren we opschaling van resultaten. In 2021 is de opdracht voor het programmabureau van de Topsector 2015-2020 succesvol afgerond, en de opdracht voor de Topsector 2021-2023 opgestart.

 

In de nieuwe Topsector is in samenwerking met TKI Dinalog een virtueel gezamenlijk programmabureau tot stand gebracht. De coronamaatregelen hebben het de nieuwe stuurgroepen met nieuwe personen niet makkelijk gemaakt: virtuele vergaderingen maken diepgaande gesprekken over de inhoud veel moeilijker. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag gehad op het programmabureau: dit vroeg veel meer schriftelijke uitleg en uitwerking, en vertraagde de programmering. In de tweede helft van 2021 is een goede werkvorm gevonden.

 

In 2021 is het programma uitgebreid met extra middelen voor het aandachtsgebied Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen. Dat geeft interessante contacten met de sector Bouw.

 

Kijk voor meer informatie:

-Kennisbank Topsector Logistiek

-Start uitvoeringsprogramma 2021-2023 +  zie ook deze video.

-Terugblik naar de webinars

Uitgelicht

Lean & Green

Deelnemers ondersteunen in behalen reductiedoelstellingen
Ruim 65 bestaande en nieuwe deelnemers hebben in 2021 het besluit genomen om hun CO2 te gaan meten en de reductiedoelstellingen te gaan behalen. Lean & Green biedt ondersteuning om uit de groeiende hoeveelheid data van bedrijven tot kwalitatieve CO2 analyses te komen.

 

Kennisdelen
Samen met onze belangrijkste kennispartners (Vattenfall, ABN AMRO, BigMile en OffRoad Joint Corridors) hebben we de Lean & Green community weer fysiek samen kunnen brengen tijdens de Summit in Amersfoort in oktober. Belangrijke thema’s die we gedurende het jaar en op de summit hebben behandeld zijn oa.; de energietransitie in logistiek, data voor carbon footprinting, modal shift en de aankomende Europese wetgeving.

 

Pilot 4e Star
Het Lean & Green programma ontwikkelt zich steeds verder door samen met deelnemende bedrijven. Met een groep van 10 vooruitstrevende deelnemers hebben we de 4e Star binnen het programma ontwikkeld en met deze groep een pilot uitgevoerd. Medio 2022 zal de 4e Star voor alle deelnemers worden gepresenteerd.

Uitgelicht

Modal Shift Programma

Eén van de nieuwste programma’s van Connekt is de uitvoering van het Modal Shift Programma in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma moet zorgen voor een model shift in transport naar vervoer over water en spoor in plaats over de weg. De basis voor deze aanpak zijn de opgaven vanuit de veranderende goederenstromen, de energietransitie, het overbelaste hoofdwegennet, de klimaatopgaven en de verkeersveiligheid waarvoor het Nederlandse transportsysteem zich gesteld ziet.

 

De aanpak van het Modal Shift Programma kent twee speerpunten t.w. Europese aanbestedingen om het aanbod van regelmatige lijndiensten in de binnenvaart te vergroten en een subsidieregeling om verladers te helpen met de overgang van weg naar spoor en binnenvaart.

 

In 2021 heeft Connekt de eerste subsidieaanvragen voor een modal shift van weg naar water en van weg naar spoor toegewezen. Ook zijn een drietal concessies uitgegeven om het aanbod over een periode van drie jaar te vergroten van bestaande lijndiensten die de capaciteit en frequentie opvoeren én van nieuwe lijndiensten die met een basisbezetting kunnen starten en dan uitgroeien.

Impact – 2021

Het Connektnetwerk telt 112 leden in Nederland

2 x online Connekt Talk met in totaal 110 deelnemers

5 x start-up finalisten in het Affiliation Event

Ruim 20 inkomende verzoeken bij Smart Mobility Embassy vanuit de hele wereld

Lean & Green reikte 22 Stars uit. Dit betekent een ruim 800 Kiloton C02 reductie.

14 nieuwe deelnemers en 51 doorstromers in het Lean & Green programma

52.000 km bespaard met thuiswerken

Impact – 2021

Het Connektnetwerk telt 112 leden in Nederland

2 Online Connekt Talks met in totaal 110 deelnemers

5 start-ups in het Affiliation Event

Ruim 20 inkomende verzoeken bij Smart Mobility Embassy vanuit de hele wereld

Lean & Green reikte 22 Stars uit. Dit betekent een ruim 800 Kiloton C02 reductie

14 nieuwe deelnemers en 51 doorstromers in het Lean & Green programma

52.000 km bespaard met thuiswerken

Samen organiseren we innovatie voor duurzame bereikbaarheid.